15 rugsėjo, 2021

EFAT istorija


EUROPOS BENDRAMINČIŲ APSUPTYJE

LDTA nuo įsteigimo pradžios, stengėsi ieškoti ir bendradarbiauti su kitų šalių dailės terapeutais, ypač tų šalių, kuriose ši profesija yra įteisinta. Nuo 2013 m. LDTA dalyvavo NEAT – Network European Art Therapy (Europinis dailės terapijos tinklas) veikloje. Idėja apie NEAT sukūrimą gimė ECARTE konferencijoje 2011 m Lukoje (Italija). Čia buvo suburta pirminė darbo grupė. Šioje konferencijoje dalyvavo LDTA narė dr. Audronė Brazauskaitė, ji ir tapo pirmąja Lietuvos atstove šioje grupėje. Europos dailės terapeutų tinklas buvo atspirties taškas Europos dailės terapijos federacijos EFAT įkūrimui 2018 metais. NEAT sukurtas 2011 m. dr. dailės terapeutės Paola Luzzatto (JK, USA, Italija) iniciatyva.

Paola Luzzatto prisimena:…2011 m. paskutinę ECArTE konferencijos dieną, kuri įvyko rugsėjo mėn. Lukoje (Italija), dailės terapeutų grupė iš septynių Europos šalių (Prancūzija, Vokietija, Italija, Latvija, Lietuva, Švedija, JK) nusprendė neformaliai susitikti. Mes žiūrėjome vienas į kitą ir mąstėme: septynių šalių yra labai mažai; Mes tikrai nežinome dailės terapijos kultūrinio ir praktinio individualios Europos šalies konteksto; Mes nesame profesionaliai susiję: dailės terapeutas iš vienos šalies negalėjo gauti darbo kitoje šalyje… Buvo pateikti keli konstruktyvūs pasiūlymai: sukurti profesionalių mainų mechanizmą, panašų į Erasmus, sukurti  Europos Dailės terapijos magistro mokymo programą -tai gali atverti duris į darbą visoje Europoje…. Galų gale, atsirado pasiūlymo, kuris galėtų prasidėti iš karto, idėja – sukurkime tinklą 27 dailės terapeutų- po vieną iš kiekvienos Europos Sąjungos narės!  Tai atrodė kaip misija – neįmanoma; bet taip pat skambėjo potencialiai gera platforma būsimam darbui. Grupė sutiko. Taip pat buvo sutarta, kad jei mums pavyktų sukurti tokį tinklą, mūsų prioritetai būtų: a) nustatyti būsimą Europos dailės terapijos mokymo programos/kvalifikacijos standartą; b) sukurti mechanizmą „Profesionalūs ir klinikiniai mainai“ https://www.arttherapyfederation.eu/uploads/1/1/9/6/119612735/newsletter-2020-05-no1.pdf

NEAT apibrėžė tikslus – koordinuoti dailės terapijos profesijos ir paslaugų standartą Europoje, įkurti Europos dailės terapijos federaciją, įtakoti ir koordinuoti dailės terapijos mokymo programų pagrindą skirtingose EU šalyse- bendruosius reikalavimus, paslaugų priežiūros standartą, kokios kvalifikacijos specialistą vadiname dailės terapeutu, mokslinė, praktinė sklaida ir kt. NEAT susirinkimai vyko: 2013 m ECARTE konferencijoje Paryžiuje (Pranc), dalyvavo A. Brazauskaitė; 2014 m Florencijoje (Italija), dalyvavo A. Brazauskaitė. Šiame susirinkime sudarytos darbo grupės NEAT veiklai koordinuoti; 2015 m. vyko Gadbjerg/Danijoje. LDTTA atstovės buvo A. Brazauskaitė ir D. Jankauskienė. A. Brazauskaitė ir D. Jankauskienė priklausė darbo grupei, kuri dirbo dėl Europinės dailės terapijos federacijos įstatų kūrimo; 2016 m 05 mėn. NEAT susirinkimas vyko Atėnuose (Graikijoje), dalyvavo LDTTA atstovė Laura Baltaitytė ; 2017 Liuxemburge, dalyvavo A. Brazauskaitė. Nuo 2017 m. LDTA atstovės NEAT yra A. Šumakarienė, L. Baltaitytė, A. Brazauskaitė; 2018 Briuselyje dalyvavo A. Šūmakarienė, D. Jankauskienė. Šis susirinkimas buvo skirtas EFAT (European Federation of Art Therapy) –  Europos dailės terapijos federacijos įregistravimui. Taigi 2018 m. buvo įstiegta Europos dailės terapijos federacija EFAT.  LDTA ir kai kurie jos nariai tapo finansiniais rėmėjais EFAT formalaus įteisinimo procese. LDTA yra tikroji EFAT narė, o kai kurie LDTA nariai turi individualią tikrojo nario EFAT narystę. Apie EFAT skaityti daugiau:  http://www.arttherapyfederation.eu/  .