Asociacijos nariai

Garbės nariai ir dailės terapijos pradininkai Lietuvoje


Aldona Dapkutė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Garbės narys.

Tikslinė grupė: moterys, sutuoktiniai. Grupinė ir asmeninė dailės terapija. 

Trumpai apie save:nors dabar esu dailės terapeutė, bet neužmirštu ir pirmosios specialybės- dailėtyrininkė ir dailės kritikė. Domiuosi šiuolaikine daile, rašau apie Lietuvos menininkus, vis pildau dailės istorijos žinias. Tai labai praverčia mano dailės terapeuto darbe, ypač per piešinius ieškant prieigos ne tik prie kliento vidaus pasaulio, bet ir individualaus kūrybinio proceso ypatumų bei asmeninių simbolių bei archetipų ištakų. O tai labai pagilina kliento kūrinių interpretaciją. Dailės terapija susidomėjau ir pradėjau taikyti 1993 metais pirmiausia kai dirbau J.Vienožinskio dailės mokykloje, po to – įvairiuose projektuose su gatvės, globos namų, gausių šeimų vaikais, narkomanais, moterimis. Šiandien esu pensininkė, dirbu privačiai. Remiuosi egzistencine filosofija bei psichoterapija, kai kuriomis pozityviosios psichologijos nuostatomis (M.Csikszentmihalyi). Ypač artimos J.F.T.Bugentalio idėjos apie meną būti gyvam, o kai suklystu ar susiduriu su netikėtumais bei kartu su klientu pakliūnu į painius pasąmonės labirintus su jo paslaptimis, visada į realybę grąžina C.Andre mintis apie tai, kad esame netobuli, bet nepaisant to, galime būti laisvi ir laimingi.

Kontaktai: V.Pietario 6-34, Vilnius. Mob.: 861047709. El.paštas: aldona.dapkute@gmail.com


Audra Brazauskaitė Soc.m.dr

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Garbės narys. Europos dailės terapijos federacijos EFAT tikroji narė

Tikslinė grupė:  dailės terapijos paslaugos suaugusiems ir jaunimui nuotoliniu būdu

Trumpai apie save: Kaskart kūrybinis procesas ir dailės terapija vis dar stebina manė savo savybėmis jungti giliausias asmens pasąmonės gelmės kūrybos procese. Darbe remiuosi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais.  Man labai patinka Donald’o  Winnicott’o mintis apie kūrybą, kaip nerimo mažinimo, asociatyvaus bei simbolinio mąstymo galimybę. Tai, manau, yra viso kūrybiškumo esmė, tai patiriu savo dailės terapeutės praktikoje -neišsemiamas pažinimo ir pilnatvės patyrimo šaltinis. Esu VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir vadovė  https://www.menuterapija.lt/ .   Dirbau tarpžinybinėse darbo grupėse, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje, kuriant pirmąją LT antros pakopos jungtinę programą “Dailės terapija”. Dėstau dailės terapiją magistro programoje ir vadovauju magistro darbams.  Daugelio seminarų autorė, konferencijų organizatorė. Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” autorė (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) , knygos „Modernaus meno socialinė reikšmė: Meniniai – socialiniai performansai“ bendraautorė (Vilnius: Menų terapijos centras, 2015),  knygos sudarytoja„Menas, terapija, sveikata“, 2017 LSMU leidybos namai. Daugiau apie mane – http://www.menuterapija.lt/specialistai/

Kontaktai: „Menų terapijos centras“, Basanavičiaus g. 29, Vilnius, Mob.: 865292081, el.paštas: a.brazauskaite@gmail.com

 


Audronė Urbanovičienė

Asociacijos Garbės narys

Trumpai apie save: Dirbau su spec. poreikių (proto negalia) žmonių grupėmis ir individualiai. Taip pat su suaugusių grupėmis.  Nuo 1996 m. iki 2016 m. dirbau DIENOS CENTRE „ŠVIESA“, spec. pedagogės – dailės mokytojos pareigose. Esu LDT asociacijos Garbės narys. Šiuo metu dalyvauju savipagalbos grupės veikloje ir padedu organizuojant LDT vasaros stovyklėles.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 868443891, el.paštas: saulegraza47@gmail.com.


Dovilė Jankauskienė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugusieji, dailės terapijos mokymai.

Trumpai apie save: Dailės terapiją savo praktikoje taikau 14 m. Pasitikiu kūrybiškumu gijimo procese.

Kontaktai:  „Menų terapijos centras“, Basanavičiaus g. 29, Mob.: 865951594, el.paštas: menuterapija@gmail.com


Sigita Kupčiūnienė

Dailės terapeutė – profesijos pradininkė. Asocijuotas asociacijos narys

Tikslinė grupė:  suaugę

Asmenys krizėje: skyrybos, netektys. Asmeninis tobulėjimas, augimas, moteriškumo, autentiškumo temos.  Dirbu su asmens resursais, jų įgalinimu. Savo darbo lauke dirbu ir  su  proto su negalia, psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Darbo formos: individuali, grupinė dailės terapija, konsultacijos, mokymai. Gyvai, on-line.

Miestas: Kaunas.

“Nuo 2003 metų Intensyviai ir pastoviai mokausi, tobulinuosi dailės terapijos profesijoje. Į dailės terapeuto darbo praktiką nuolat integruoju naujus metodus, praktikas, pratimus.

Mano, požiūris į asmenį paremtas holistiniu pasaulio, asmens matymu. Credo“ Mokausi tam, kad galėčiau pasidalinti su jumis“.

Kontaktai:  Mob.: +370 64757169, el.paštas: dailesterapia@gmail.com. https://www.facebook.com/dailesterapia

 

 


Rūta Lukošaitytė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Garbės narys.

Tikslinė grupė: suaugusieji.

Trumpai apie save: Esu dailės terapijos pradininkė, dailės terapijos supervizorė, pirmosios dailės terapijos magistro studijų programos viena iš iniciatorių, rengėjų ir vykdytojų Lietuvoje.
Individualiai  konsultuoju suaugusius, vedu patyrimines  grupes  ir mokymus, turiu 20 metų praktinio darbo patirtį. Taikant dailės terapiją remiuosi analitinės psichologijos požiūriu. Šiuo metu esu Diplomo kandidatė analitikų rengimo programoje C.G.Jung Institute Zurich,  Šveicarija.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 860600088, el.paštas: ruta.lukosaityte@gmail.com


Asociacijos Garbės nariai iš užsienio

Janek Dubowski (Jungtinė Karalystė)

Dailės psichoterapeutas, supervizorius. Asociacijos Garbės narys.

Mokslinių interesų sritys: klinikinis darbas su vaikais ir suaugusiais pacientais su įvairiomis diagnozėmis; simbolinio funkcionavimo vaidmuo tarpininkaujant tarp sąmonės ir pasąmonės; įsivaizdavimas ir kūrybiškumas išraiškoje; simbolinės komunikacijos tyrinėjimas ir tarpininkavimas.

Trumpai apie Janeką:

Jis yra kvalifikuotas psichodinaminis konsultantas. 1990-1994 dirbo kaip pagrindinis dėstytojas bei menų terapijų studijų direktorius dailės ir dizaino Hertfodšyro koledže. 1994-2003 dirbo kaip dekano pavaduotojas tyrimams, pagrindinis dėstytojas dailės ir dizaino fakultete, Hertfordšyro universitete. Nuo 2005 m. iki dabar yra Psichologijos katedros vadovas Roehampton Universitete, Londone. Janekas taip pat yra 10 mokslinių straipsnių autorius bei knygos „Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum. Beyond Words“ bendraautorius kartu su Kathy Evans (Jessica Kingsley Publishers, 2001).


Jonathan Isserow (Jungtinė Karalystė)

Dailės psichoterapeutas, supervizorius. Asociacijos Garbės narys.

Trumpai apie Jonathaną:  Jis yra dailės psichoterapeutas, mokslininkas, dokumentinių filmų kūrėjas Roehampton Universiteto Londone, Psichologijos katedroje, kur koordinuoja Dailės psichoterapijos magistro programą. Nuo 2010 iki 2018 vadovavo Dailės ir žaidimų terapijos programai. Jonathanas turi didelę tarptautinių mokymų patirtį. Daugiau apie J. Isserow skaitykite čia. 


 

Philippa Brown (Jungtinė Karalystė)

Dailės psichoterapeutė, supervizorė. Asociacijos Garbės narys.

Trumpai apie Philippą: 20 metų vadovavo Dailės terapija magistro programai Herthordshyro universitete Londone. Dailės terapeutė, supervizorė, turinti Europinę dailės terapijos mokymų patirtį. Šiemet išėjo į pensiją.


Asociacijos taryba

Aušra Šūmakarienė

Dailės terapeutė- pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Europos dailės terapijos federacijos EFAT tikroji narė, Vaikų ir šeimos asociacijos tarybos narė

Tikslinė grupė: suaugę, vaikai,  grupės.

Trumpai apie save: Esu psichologė, dailės terapeutė, dailininkė, dailės terapiją taikau daugiau nei 10 metų.

Dirbu su suaugusiais ir vaikais turinčiais emocinių, elgesio, raidos sunkumų, konsultuoju tėvus, vedu seminarus, mokymus dailės terapijos, vaiko psichologijos temomis. Vedu  intuityvios tapybos, Dailės terapijos gamtoje, šeimos terapijos, dailės užsiėmimus suaugusiems, dailės terapijos grupes.

Kontaktai: „Kūrybos terapijos namai“, Gedimino g. 30, Kaunas. Mob.: 861521022, el.paštas: sumakariene@gmail.com, www.kurybosterapija.lt FB Kūrybos terapijos namai


Violeta Šimelionienė

 Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugusių grupės (įmonės darbuotojai).

Trumpai apie save: Sujungusi ilgametę patirtį didelėse tarptautinėse bendrovėse su aistra dailei, organizuoju patyriminius seminarus įmonių darbuotojams. Seminarai skirti komandos pažinimimui, emocinei kompetencijai, motyvacijai, kūrybiškumui kelti. Taip pat dirbu su vaikais globos namuose.

Kontaktai: „Sielos manufaktūra/SoulLab“, Vilnius. Mob.: 868667804, el.paštas: violeta@soullab.lt


Laura Baltaitytė

Tarybos narys. Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: suaugę, vaikai, paaugliai, grupės.

Trumpai apie save: Dirbu su žmonėmis jaučiančiais nerimą, nepasitikėjimą savimi, kuriems kyla sunkumų užmezgant ar palaikant ryšius su žmonėmis, išgyvenančiais nepasitenkinimo esamais santykiais jausmą, liūdesį ar tuštumą ir norinčiais tai pakeisti.

Kontaktai: Kaunas, Mob.: 8 650 242 89, el.paštas: Laura.baltaityte@gmail.com


Mantas Televičius

Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: psichikos sutrikimų turintys asmenys, suaugę, senjorai.

Trumpai apie save: keliaudamas stengiuosi pažinti pasaulį, kurdamas – save, o taikydamas dailės terapiją – naujus būdus ir galimybes, užsiėmimų dalyviams, atrasti, suprasti, išsakyti, susitaikyti bei sveikti.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 860012223, el.paštas: mantas.televicius@gmail.com


Rasa Kazlauskienė

 Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikų ir suaugusiųjų asmeninės bei grupinės sesijos.

Trumpai apie save: Dailės terapiją vertinu kaip saugų ir produktyvų būdą pažinti save ir rasti sprendimus, susidūrus su sunkumais. Tai ypač saugus įrankis dirbant su vaikais. Dailės terapijos metodus savo darbe taikau nuo 2010 m.

Kontaktai: Marijampolė, Mob.: 8 614 06451, el. paštas: rasa.kaz.dt@gmail.com.


Kiti Nariai

Vaida Adomaitienė

Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: suaugę, psichikos sutrikimų turinys asmenys, grupės, individualūs.

Trumpai apie save: Esu Dailės terapeutė (LSMU magistro laipsnis), dailės terapijos supervizorė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė. Nuolatos dalyvauju konferencijose bei rengiu straipsnius dailės teapijos tema. Dailės terapiją vedu vyresniems paaugliams bei suaugusiems. Terapiją, dailės terapijos supervizijas galiu vesti gyvai bei online.

Kontaktai: Vilnius, Algirdo g. 31, Mob.: 861157142, el.paštas: info@dailesterapeute.lt; wwww.dailesterapeute.lt


Inga Betuža-Bertuža

Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugę.

Trumpai apie save: Dabar dirbu su vaikais iš vaikų namų bei besilankančiais dienos centre.Turiu patirties su onkologiniais ligoniais ir neįgaliais žmonėnis: vedžiau grupes Lietuvos Individualiosios psichologijos draugijos ir Lietuvos humanistinės psichologijos asocijacijos žmonėmis vasaros stovyklų bei dailės terapijos plenerų metu.

Kontaktai: „Zen Studija“, Trąkų g. 9/1, Vilnius. Mob.: 865852750, el.paštas: zenstudija@gmail.com


Rūta Marija Purvinaitė

Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: studentai.

Trumpai apie save: Esu LSMU Bioetikos katedros dėstytoja. Nuo 2006 m. dėstau meno terapijos įvadą, dalyvauju meno terapijos projektuose LSMU.

Kontaktai: Kaunas, Mob.: 8686 54084, el. paštas: rutamarija.purvinaite@gmail.com


Dalia Stiklerienė

 Tikrasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: grupinė bei individuali suaugusiųjų dailės terapija savęs pažinimo, psichiatrijos bei priklausomybių srityse.

Trumpai apie save: Esu baigusi LSMU/VDA dailės terapijos magistrantūrą.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861572802, el. paštas: dalia.stikleriene@gmail.com


Ligita Skukauskaitė

Tikrasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: spec. poreikių vaikai (kurtieji, autistai ir t.t.).

Trumpai apie save: Turiu patirties dirbant su įvairiomis tikslinėmis grupėmis.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861631917, el. paštas: ligita.skukauskaite@gmail.com.


Aurelija Kriščiūnaitė

Asocijuotas asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: individualūs ir grupiniai užsiėmimai suaugusiems, paaugliams bei senjorams.

Trumpai apie save: Esu dailininkė ir asmeninio augimo projekto „Sielos namai“ įkūrėja. Vedu kūrybinės saviraiškos užsiėmimus suaugusiems, paaugliams ir senjorams. Juose taikau įvairias dailės terapijos metodikas (fraktalinį piešimą, mandalų kūrimą ir t.t.). Taip pat vedu individualios dailės terapijos užsiėmimus suaugusiems.

Kontaktai: „Sielos namai“, Vilnius, Mob.: 860804554, el. paštas: aurelija.krisciunaite@gmail.com, www.sielosnamai.lt


Irma Žemaitienė

Psichologė. Asocijuotas asociacijos narys. Viena iš profesijos pradininkių.

Tikslinė grupė: suaugusieji, turintys priklausomybę suaugę.

Trumpai apie save: Esu LDTA ilgametė natė. Dailės terapija vis dar mane nustebina ir žavi. Myliu savo darbą ir klientus. Dirbu ppkc.lt-Kauno m.savivaldybės apmokamas projektas kauniečiams.

Kontaktai: Kaunas, Mob.: 861877830, el. paštas: irmazem@gmail.com.


Natalja Bulotienė

Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: vaikai, turintys specialių ugdymo(si) poreikių.

Trumpai apie save: Esu specialioji pedagogė metodininkė. Dirbu ikimokyklinėje įstaigoje. Esu LTS Dzūkijos skyriaus narė.

Kontaktai: Druskininkai, Mob.: 869926078, el. paštas: nataljabulotiene@inbox.lt.


Inesa Laurinavičienė

Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė. Vaikai, jaunimas, moterų ratai bei individualūs susitikimai.

Trumpai apie save. Esu pedagogė, socialinė darbuotoja, O šiuo metu dailės terapijos studijų magistrantė. Mano darbuose dailės terapija persipina su pasakomis, lėlėmis, rėdos ratu, gamtos pajautimu ir jos ritmu. Keliauju juo pati ir dalinuosi. Kaip augalai, subrandinę sėklas, jas išbarsto.

Kontaktai. Anykščiai, Mob.: 865936557, el. paštas: inesa.laurinaviciene@gmail.com.

 


Joana Lebedeva

Dailės terapeutė. Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: jaunimas, suauge, pagyvenę žmonės,sergantys Alzheimerio liga, demencija, moterų grupės.

Trumpai apie save: Dirbu dailės terapeute „St. Winefride’s residential house“ U.K. su žmonėmis sergančiais Alzhemerio liga ir demencija. Taip pat taikau dailės terapijos metodus privačioje praktikoje su jaunimu, suaugusiais, vedu palaikomąją dailės terapijos moterų grupę.

Kontaktai: Littlehampton, Didžioji Britanija, Mob.:+447845785329, el. paštas: joanaleb@gmail.com


Kazimiera Matulionytė

Dailės terapeutė. Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: spec. poreikių vaikai.

Trumpai apie save: 1997m. pradėjau dirbti meno terapeute. Baigiau dailės terapijos studijas.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861276908, el. paštas: kazematulionyte@gmail.com


Edita Gilė

Privati praktika (Žemaitės g. 21, Vilnius)

Penkių pojūčių terapijos centras (Ozo g. 37, Vilnius)

Paslaugos skirtos:  mokyklinio amžiaus vaikams su

raidos sutrikimais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus,

Aspergerio sindromą.

Darbo forma: individuali dailės terapija

Kalba:  lietuvių, rusų

Kaip vyksta konsultacijos: gyvai

Kontaktai: tel. 8 682 66286,  edita.gile@gmail.com


Virginija Šilauskienė

Dailės terapeutė

Tikslinė grupė: suaugusieji, jaunimas. Grupinė ir asmeninė dailės terapija.

 Trumpai apie save: Esu baigusi LSMU/VDA dailės terapijos magistrantūrą, dirbu Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre, dailės terapeute.

Kontaktai: Vilniu, Mob.: 867855956, el. paštas: virginija@dailesterapija.ltwww.dailesterpija.lt

 

 

 


Renata Pribušauskienė

Tikrasis  asociacijos narys.

Tikslinė grupė: grupė: individualūs ir grupiniai užsiėmimai jauniems ir vyresniems suaugusiems.
Trumpai apie save: dailės terapeutė, LSMU ir VDA magistro studijų programos absolventė, TerapiArta draugijos tikroji narė. Kviečiu į jaukią ir visko pilną dailės terapijos studiją Žvėryne, Vilniuje. Dirbu su smalsiais ir dailės terapijai motyvuotais suaugusiais (dažniau) ir paaugliais (rečiau). Ypač patinka nebūtinai mokantys piešti, tačiau drąsūs ir atviri žmonės, siekiantys priimti save tokius kokie yra šiandien. Patirčių užgrūdintus bendrakeleivius kviečiu darbui grupėse – jos kažkaip sukrenta pagal temas ir lūkesčius, o dar negalinčius dalytis išgyvenimais su kitais, kelyje į save lydžiu individualiai. Kolektyvams padedu patirti bendrystę komandoje su bendromis užduotimis, pristatau dailės terapijos metodą. p.s. Magistrinis darbas „Užsitęsusį gedėjimą išgyvenančių moterų patirtys dailės terapijos procese“ leido prisiliesti prie užsitęsusio gedėjimo temos. Šita patirtis parodė, jog kad ir koks neįsivaizduojamai
sunkus išgyvenimas kankina, anksčiau ar vėliau viskas atsisuka į viena – mane patį.

Kontaktai: 
„Žvėryno meno terapijos Studija”
Sėlių g. 13, Vilnius
Mob. tel. Nr. +370 650 80888
El. p. renata.dailesterapija@gmail.com

 

 


Alina Pavliukovič

 

 

 

 

 

 

Tikrasis  asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vyresnio amžiaus vaikai, paaugliai, jaunimas. Dirbu tik gyvai.

Kalba:  lietuvių, lenkų, rusų.

Trumpai apie save: Dailės terapeuto kvalifikaciją įgyjau nuosekliai nuo dailės pedagogo kvalifikacijos iki dailės terapeuto magistro laipsnio Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Gilinuosi į Jungiškos analitikos psichologiją. Darbe vadovaujuosi asmenybės augimo/ vystymosi principais ir labai tikiu kūrybos galia sužeistos sielos gijimui.

Kontaktai:  Vilnius, Teatro g. 10, mob.: 866335575, el.paštas: dailesterapeutealina@gmail.com